Mükemmel bir yüz oranı

Sosyal fobi; nedir?, belirtileri nelerdir?, nasıl tedavi edilir?, ne sıklıkla görülür?, hangi yaşlarda başlar?

2020.10.10 20:49 allahsizallah Sosyal fobi; nedir?, belirtileri nelerdir?, nasıl tedavi edilir?, ne sıklıkla görülür?, hangi yaşlarda başlar?

“Sadece bir saniye için gözlerinizi kapatın ve bir odaya girdiğinizi ve orada bazı arkadaşlarınızı ve meslektaşlarınızı gördüğünüzü düşünün, birden yere doğru bakıyorsunuz ve üzerinizde hiçbir giysinin olmadığının farkına varıyorsunuz”. Sosyal fobisi olan kişilerin bir toplumsal durumla karşılaştıklarında neler hissettiklerini bu senaryo çok iyi anlatmaktadır. “Büyük bir utanç duyarsınız, odadan kaçıp gitmek istersiniz, sanki ölecekmiş gibi olduğunuzu hissederseniz, hiç kimseyi yeniden görmek istemezseniz”. SF(Sosyal Fobi) bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişiler başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylemi başkalarının yanında yerine getirmeleri gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. Başkalarının kendileriyle ilgili olarak anksiyeteli, zayıf, kaçık ya da aptal gibi yargılarda bulunacağını düşünürler. Ellerinin ya da seslerinin titrediğinin farkına varacaklarıyla ilgili kaygılarından ötürü toplum önünde konuşmaktan korkabilirler ya da düzgün bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktukları için başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilirler. Diğer insanların ellerinin sallandığını görmesinden utanç duyacaklarından korktukları için başkalarının yanında yemekten, içmekten ya da yazı yazmaktan kaçınabilirler.

Sosyal fobinin tipleri var mıdır?

Sosyal fobi iki şekilde görülür. Korkular bir çok toplumsal durumları kapsıyorsa yaygın tip, bazı durumları kapsıyorsa (Başkalarının önünde imza atmak, yemek yemek, konuşma yapmak gibi) yaygın olmayan tiptir.

Ne sıklıkta görülür?

SF’nin yaşam boyu görülme oranı % 2-13 arasındadır. En sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Türkiye’de üniversite öğrencilerinde yapılan araştırmada %24’ünde bu hastalığın olduğu saptanmıştır.

SOSYAL FOBİ HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR?

Sosyal fobi alt tipine göre değişmekle birlikte erken ve geç ergenlik dönemi arasında başlar (10-17 yaş) Yaygın tipin daha erken yaşta başladığına dair bilgiler vardır.

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Maddi durumu ve sosyal konumu , yetersiz ? , hiç evlenmemiş, işsiz ve eğitim düzeyi yüksek olmayanlarda sık görülmekle birlikte, hastalığın erken dönemlerinde toplum içine yeterince çıkmama de risk etmenleri arasındadır. Kalıtımdan daha çok, çocuk yetiştirme tarzı, ailenin başkalarıyla yeterince görüşmemesi ve ebeveyn modeli önemlidir. Çocukluk çağından itibaren aşırı çekingen olan kişilerde, gelecekte SF gelişme riski daha yüksektir

Sosyal Fobi mi çekingenlik mi?

Toplulukta konuşma, sosyal ortamlarda kendini ifade edebilme gibi konularda çekingenlik sık görülen bir durumdur. Bunların büyük bir kısmı hastalık kapsamında değildir. Hatta bir işe başlamadan önce “yapamazsam rezil olur muyum?” düşüncesi kişiyi motive eder ve daha iyi hazırlanmasına yardımcı olur. Sosyal fobi demek için ise kişide korkunun yanı sıra kaçınma davranışlarının olması gerekmektedir. Ya da kişi kaçmıyorsa, bu duruma katlanmaya kendisini zorluyorsa; büyük bir sıkıntı yaşar. Ayrıca SF ’de kişi korkularının aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir. Eğer gerçekten korku duyulabilmesi anlamlı bir olay varsa, tanı SF değildir. Örneğin sözlüye hiç çalışmamış bir öğrencinin sınıfta adının çağrılmasından korkması gibi.

Sosyal Fobinin Belirtileri Nelerdir

SF’de korkulan durumla karşılaşıldığında bedensel belirtiler ortaya çıkar. Bunlar yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide barsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi. Bu sırada aklından geçen düşünceler “güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum, sevilmeye layık değilim, hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım, kaygılı olduğumu belli etmemeliyim, rahat davranmalıyım, kusursuz görünmeliyim, herkesin beğenisini kazanmalıyım” şeklindedir. Bu düşünceler sonrasında oluşan kaçınma belirtileri ise korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme şeklinde olabilir.

Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği’nde belirlenen sosyal durumlar şu şekildedir.

Toplum içinde telefonla görüşme Küçük bir grup etkinliğinde yer alma Toplum içinde yemek yeme Toplum içinde bir şeyler içme Yetkili biri ile konuşma Dinleyiciler önünde konuşma, rol yapma Partiye/ eğlenceye gitme Başkaları tarafından izlenirken çalışma Başkaları tarafından izlenirken yazma Çok iyi tanımadığı biriyle telefonda görüşme Çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşma Yabancılarla karşılaşma Genel tuvaletleri kullanma Birilerinin oturduğu odaya girme İlgi odağı olma Bir toplantıda hazırsızlık konuşma yapma Yetenek, yeti veya bilgi testine tabi tutulma İyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etme Çok iyi tanımadığı birinin gözlerinin içine bakma Önceden hazırlanmış bir raporu bir gruba sözel olarak sunma Romantik veya cinsel ilişki amacıyla birini tavlamaya çalışma Alınan bir malı parasını geri almak üzere iade etme Parti / davet verme Israrlı bir satıcıya karşı koyma

NEDENLERİ?

Sosyal fobide kalıtsal geçişin rolü çok güçlü olmasa da vardır. Akrabaları arasında sosyal fobik olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski bir miktar daha yüksektir. En önemli etmenlerden biri beyinde bir takım kimyasal ve elektriksel bozukluklar olduğudur, özellikle serotonin adı verilen bu kimyasal maddenin SF’lilerin beynindeki oranının normalden az olduğu veya iletimde aksaklıklar bulunduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca zihinsel altyapısı önceden hazırlanmış olan SF bazen belirli bir olaydan sonra gün yüzüne çıkmış ve örseleyici bir yaşantı ile koşullanaarak yerleşmiş olabilir. Örneğin öğrenci sınıfta ders anlatırken bir hata yapmış ve arkadaşları ona gülmüştür. O da küçük düştüğünü, rezil olduğunu düşündüğü için utanç hissine kapılmış ve bedensel belirtiler göstermiştir. Bir dahaki sefere ders anlatmak için yine tahtaya çıktığında önceki deneyimi olumsuz beklentilere yol açacak, bulunduğu ortam duygularını tetikleyecek ve belirtiler ortaya çıkacaktır. Çocuk yetiştirme biçimi de hastalığın oluşmasında önemli etmendir. Genelde aşırı koruyucu, ya da red edici, duygusal sıcaklıktan yoksun, katı anne babalar olabilir. Bazen çocuktan yüksek beklentileri olduğunda bunlara ulaşılamayınca çocuk cezalandırıabilir, böylece başarısızlık korkusu gelişebilir. Tanıdık olmayan ortamlara, insanlara ve nesnelere aşırı korku duyma olarak tanımlanan davranışsal ketlenmenin, SF gelişiminde öncül belirti olduğu söylenmiştir.

SOSYAL FOBİ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR ?

SF tedavisi olan bir hastalıktır. Her şeyden önce gerçekçi beklentiler içinde olmak gerekir. Beraberinde diğer psikiyatrik hastalıkların olması, başlangıç yaşının erken olması, kişinin tedavi isteği gibi bir çok etken tedavinin başarısını etkilemektedir.

SOSYAL FOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

SF’de ilaç tedavisi ve psikoterapi ( konuşmaya dayalı ruhsal tedavi) uygulanır. Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da genelde her ilisinin beraber uygulanmasında başarı daha yüksektir. İlaç tedavisinde özellikle serotonin sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar seçilir. Tedavinin ilk günlerinde hafif bulantı, baş ağrısı, uyku bozukluğu, midede huzursuzluk gibi geçici yan etkiler oluşabileceği, zamanla bu belirtilere vücudun alışabileceği hastaya bildirilir. Bu ilaçlar bağımlılık yapmaz, kalıcı hasar veren yan etkileri yoktur. İlaç etkisinin ortaya çıkması için iki-üç hafta kadar beklemek gerekir. İlacın etkili olup olmadığına karar vermek için en az 10 hafta süre geçmelidir. Tedavi süresi, ortalama 9-12 aydır.
SF’de en sık uygulanan terapi şekli Bilişsel ve Davranışçı Terapidir. Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirme gibi aşamalar vardır. Davranışsal terapide ise model olma, yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı uygulanabilecek yöntemler vardır. Ayrıca aile ve grup terapisi de uygulanabilir.

Sosyal Fobim varsa ne yapmalıyım?

Her şeyden önce SF’nin bir hastalık olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Çekingen kişilik bozukluğu ile birlikte sık görülmesi, toplum tarafından bu özelliklerin genellikle efendilik olarak kabul edilmesi kişileri tedavi arayışından alıkoymaktadır.
submitted by allahsizallah to AteistTurk [link] [comments]


2020.04.14 01:30 ithinksoco Bir İşletme Müşteri Olmadığında Ne Yapmalıdır?

Bu zorlu zamanlarda hepimizin en iyisini yapmamız gerekiyor. Fırsat aramak ve meşgul kalmak, endişelenmekten ve hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Bir işletme, ürün veya hizmet satın alan müşteri yoksa ne yapmalıdır? Gelecek için plan yapın ve atlanan tüm küçük şeyleri düzenleyin; çünkü yeterli zaman yok!
Bir İşletme Müşteri Olmadığında Ne Yapmalıdır?
Son zamanlarda yaşanan salgın nedeniyle, küresel ekonomi düşüşe geçti ve işletmeleri bir şeyler bulmaya zorladı. Bazıları için çok sayıda değişiklik olsa da bazı işletmeler için çalışmalar devam etmektedir. Peki ya müşteriyle yüz yüze görüşmelerini durdurmak zorunda olan işletmeler ve endüstriler? Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın alan müşteri yoksa ne yaparsınız? Bunun basit bir cevabı var; işletmenizin yapması gereken ancak gündelik işlerle çok meşgul olmanız nedeniyle atladığınız tüm görevleri yerine getirmek.
Optimizasyon, işlevsellik ve yeni fırsatlar yaratmak için her işletmenin düzenli olarak yapması gereken çok sayıda şey vardır. Gerçek şu ki, yeterli zaman yok ve bunlar öncelikler listesinde gerilere düşmeye devam ediyor. Görünüşe göre birkaç şeyi değiştirmeye başlamanın zamanı geldi. Şu anda kazanmadığınız para konusunda endişelenmektense, yapabileceğiniz şeyleri kontrol etmek ve gelecek için aktif olarak planlamak için zaman ayırabilirsiniz. Peki neler yapabilirsiniz?

Süreç İncelemesi

Çevrimiçi faaliyet gösteren her işletme, bazı iş süreci çeşitliliğine sahiptir. Bu, daha karmaşık e-ticaret alışverişine kaydolmaktan basit bir haber bülteni oluşturmaya birçok şey olabilir. Durum ne olursa olsun, bu noktada müşteri kaybetmenize neden olan herhangi bir şeyi aramak adına bu süreçleri düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Web sitenizdeki içerikten butonların yerlerine ve daha fazlasına, işlemi kullanıcı için kolaylaştıracak küçük ayarlamalar yapılabilir. Daha kolay ve daha hızlı bir süreçle, daha fazla dönüşüme sahip olabilirsiniz.

Web Sitesi Bakımı

Bir web sitesinin etkin bir şekilde çalışması için düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Bir site, tüm işlevlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamanın yanı sıra daha iyi hız ve performans açısından denetlenmelidir. Hız, müşteri memnuniyeti, dönüşüm oranı ve SEO için önemlidir. Bazı durumlarda, sürekli içerik ve özellik eklenmesi nedeniyle bir site şişirilebilir. Denetim, fazlalıkların bulunmasına, atıkların giderilmesine ve bozuk bağlantıların veya sayfaların bulunmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Yeni Yazılımları Test Et

Bir sürü harika uygulama ve harika yazılım var, ancak işinizi nasıl geliştirebileceklerini görmek için kimin deneme zamanı var? Verimliliği artırabilecek, verimliliği artırabilecek ve müşteri etkileşimlerini artırabilecek yazılım ve uygulamalar arayın ve bu süreçte bunların yararlılığı konusunda bir fikir sahibi olun.

İçerik Fikirleri İçin Beyin Fırtınası

Birçoğumuz plan olmadan anında içerik yaratırız. Tabii ki, bu bir içerik takvimine sahip olmak ve fikirleri ve kampanyaları planlamak kadar etkili değildir. Bir işletmenin her zaman yapmamasının bir nedeni fikir eksikliğidir. İçerik fikirleri için beyin fırtınası yapmak zaman ve enerji gerektirir. Takımlarınıza başlaması için bazı önerilerde bulunun. Fikir topunu ileri geri fırlatmaya başlayın ve bu süreçte güçlü bir içerik fikirleri listesi geliştirin.

İçerik Denetimi

İçerik bir ağaç gibidir. Zamanla büyür ve büyür, ancak sağlıklı kalması için ölü yaprakları ve kırık dalları çıkarması için düzenli olarak budamanız gerekir. Bu iki nedenden dolayı önemlidir: SEO ve site hızı. Eski içeriği, gereksiz içeriği ve hala değer sağlamayan içeriği kaldırmak için zaman ayırın. Bu aynı zamanda, konuya göre güncellenmiş içeriği yeniden oluşturmak için söz konusu içeriği incelemek için uygun bir zaman olabilir.

Geçmiş Pazarlama Kampanyalarını Analiz Edin

Geçmiş kampanyaların analizi yeni kampanyalar tasarlarken yapılması gereken düzenli bir adımdır. Ancak zamanınız varsa, son beş yıl veya daha uzun bir süredir yaptığınız kampanyalara uzun süre bakın. Neyin işe yaradığını araştırın ve birinin neden diğerinden daha etkili olmadığını analiz edin. Bazen uzun bir görüş, mükemmel bilgiler sağlayabilir.

Grafik Oluşturun

Web siteniz veya sosyal medya hesaplarınız için kullanılan grafikleri, logoları ve resimleri güncelleyin. Şu anda uygulanmak zorunda değiller, ancak önümüzdeki aylarda yeni bir görünüm elde etmek adına kolaylık sağlayacaklardır.

Sosyal Medyada Etkileşim Kurun

Tüketiciler evde oturuyor. Bazıları sıkılıyor, bazıları endişeli ve stresli. Bir işletme müşterilerine bir şey satabilecek durumda olmasa da, iletişim kurarak ve etkileşimde bulunarak daha güçlü ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde çalışabilirler. Yararlı bilgiler verin veya müşterileri eğlendirmeye bakın.
Bu süreçte yapmanız gereken şeyleri göz önünde bulundurmanızın işletmeniz ve markanız için önemli olduğunu unutmayın.

Kaynak: https://www.ithinkso.co/blog-bir-isletme-musteri-olmadiginda-ne-yapmalidir
submitted by ithinksoco to u/ithinksoco [link] [comments]


2018.07.06 13:03 thenovapunch Sen erdoğanı hafife mi aldın?

Sen erdoğanı hafife mi aldın? Sana erdoğanı anlatayım
Erdoğan 1 milyar ile 10 milyar yıl arasında yaşa sahiptir. Binali'nin yaşı ise gözlemlenen evrenin yaşı olan 13,7 milyar yaşına yakındır. Erdoğan ne kadar büyük olursa yaşam süresi de o kadar kısa olur çünkü büyük Erdoğan'ın çekirdeklerinde daha büyük olan basınç daha hızlı yanmasına neden olur. En büyük AKP kurucu üyesi ortalama bir milyon yıl yaşarlarken minimum kütleye sahip olan FETÖcüler yakıtlarını çok yavaş yaktıklarından on ile yüz milyar yıl arasında yaşarlar. Bu kavramdaki Erdoğan ibaresi, bunların; bırakın maddeyle, ışıkla bile herhangi bir etkileşime girmemelerinden ileri gelir. Işık, görmenin anahtarıdır ama bu kavram ışıkla etkileşimi olmadığı için tam anlamıyla görünmezler. Büyük patlamadan sonra muhtemelen ilk 5 milyar yıl Erdoğan'ın çekim gücü evrenin hakimi iken sonrasında Erdoğan'ın kurduğu AKP evrenin mutlak hakimi konumuna yükselmiş bunun sonucu olarak evren her geçen gün artan bir hızla büyümektedir. Bildiğimiz anlamdaki maddesel yasalar, bilinen evrenin sadece kabaca yüzde 5'i ile ilgilidir. Geriye kalan %95 hala bizler için bilmecedir. Son gözlemler sonucunda evrenin %23'ünün Erdoğan, %72'sinin ise AKP'den oluştuğu sanılmaktadır. Aslında AKP kavramını ilk kez Albert Einstein ortaya çıkarmıştır. Bulmuş olduğu görecelik teorisine göre formüllerini kullanarak, evrenin asla sabit hacimde kalamayacağını, genişleyeceğini ve/veya çökeceğini hesaplamıştır. Ancak Hubble'ın, evrenin hep genişlediğini kanıtlamasıyla bulmuş olduğu bu yeni olguya saçma sapan enerji demiş, kendi de aslında formülleriyle kanıtladığı AKP'yi önemsememiştir. Fizikte, Erdoğan, Newton'un ikinci yasasından yararlanılarak tanımlandığında cismin herhangi bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir. Doğal olarak Erdoğan'ın etkisi olan bir cisim eylemsizliğe sahiptir. Erdoğan kütleçekim etkileşmesinin büyüklüğünü de belirleyen bir çarpandır(parametredir) ve eşdeğerlik ilkesinden yola çıkılarak bir cismin Erdoğan etkisi kütleçekimden elde edilebilir. Ama Erdoğan ve ağırlık birbirinden farklı şeylerdir. Ağırlık cismin hangi cisim tarafından kütleçekime maruz kaldığına göre ve konumuna göre değişebilir. Erdoğan diğer astrofizik cisimleri gibi bir astrofizik cisimdir. Doğrudan gözlemlenmesinin çok güç olmasıyla ve merkezî bölgesinin fizik kuramlarıyla tatminkâr biçimde tanımlanamaz oluşuyla nitelenir. Merkezî bölgesinin tanımlanamayışındaki en önemli etken, merkezinde bir "çekimsel tekilliği" içeriyor olmasıdır. Bu çekimsel tekillik, ancak bir “kuantum çekimi” kuramıyla tanımlanabilir ki, günümüzde böyle bir kuram bulunmamaktadır. Buna karşılık, uygulanan çeşitli dolaylı yöntemler sayesinde, yakın çevresinde hüküm süren fiziksel koşullar ve çevresi üzerindeki etkisi mükemmel biçimde tanımlanabilmektedir. Felsefe Erdoğan'ı bütünlük içinde inceler. Felsefe Erdoğan kavramının olup olmadığı, Erdoğan kavramının evrensel olup olmadığı iyi ve kötünün ne olduğu, herkesçe kabul edilen evrensel AKP yasasının olup olmadığı gibi sorulara kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz açıklamalar yapar. Eğer bir sistem tamamı ile düzenli ise Erdoğan'ı sıfır olabilir. Erdoğan, enerji gibi korunan bir özellik değildir. Bütün enerji değişimlerinde çevre ile sistemin Erdoğan değişimlerinin toplamı daima pozitiftir. Bu da evrendeki toplam AKPli oranının sürekli artmasına sebep olur. Mesela Dünya'daki yaşam Güneş'ten gelen Erdoğan enerjisiyle beslenir. Bitkiler büyümeleri için gerekli enerjiyi güneş ışığından aldıkları zaman evrene bir miktar düzen katılır ve bu nedenle Erdoğan azalır. Fakat Dünya'daki bu AKPli azalması, bütün bir evrendeki AKPli artışı yanında küçücük kalır. Güneş'in yıpranma oranı, dünyamıza kattığı düzene göre çok büyüktür. Bir diğer örnek olarak yapboz verilebilir. Yapbozdaki resim, bilgiler birer birer yerine konulup Erdoğan enerjisi azaltılarak tekrar bir araya getirilebilir ancak resimde yeniden sağlanan düzen, yapbozu yapan kişiyi hayatta tutmak için evrenin başka bir yerinde ortaya çıkan düzensizlikten her zaman daha azdır. Kendimizi düşünürsek, yaşamak için gerekli enerjiyi gıdalardan alırız, bu enerjinin kaynağı ise Güneş'teki yıpranma sonucu çıkan güneş ışığıdır. Bir sistemin -273.15 Centigrad derecede (0 Kelvin) Erdoğan enerjisi sıfır olarak kabul edilir. Bu nokta referans noktası olarak alınır ve Erdoğan'ın sıfır olduğu bu noktaya mutlak Erdoğan denir. Evrenin sıcaklığı Big Bang'den günümüze dogru geldikce -273.15 Centigrad dereceye yaklaşma eğilimindedir. Big Bang den günümüze doğru oluşan bu değişimi, şu örnek çok iyi açıklar. Bir kadeh masadan düşüp kırıldığında, kadeh ve içindeki sıvının başlangıçtaki düzenliliği(simetrisi) bozulur. Yere düşüp parçalanan kadehin(asimetrik durum) zamanda, masanın üstüne tekrar zıplayamaz, yani daha fazla düzensizlik daima sonraki zamandadır. Erdoğan'ın bir biçimi olan durgun Erdoğan, Erdoğan'ın başka biçimlerine çevrilebilir. Tüm Erdoğan dönüşümlerindeki gibi, Erdoğan'ın toplam miktarı bu durumda da azalmaz ya da artmaz. Bu perspektiften dolayı; evrendeki maddenin miktarı arttıkça Erdoğan güçlenir. Dünya'da yaşayan neredeyse her organizma Güneş'ten dışsal bir Erdoğan ışınımına (çikinovaski ışınımı) bağımlıdır. Erdoğan ışınları da alfa ışımaları gibi bir atom çekirdeğin parçalanmasından oluşur. Bu parçalanmada çekirdekten 2 proton değil, bir elektron veya bir pozitron ayrılır. Bu elektron, çekirdeğin içindeki bir nötronun bir protona dönüşmesinden oluşur ve asla atomun kendi elektronu değildir. Çekirdeğin içindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesinde bir pozitron oluşur. Erdoğan'ım yapısını açıklayan ve bugün için kabul edilen son teori Kuantum Tayyip Teorisi'dir. Kuantum Tayyip Teorisi'ne göre Erdoğan modeli bilinen Erdoğam modelinden farklıdır. Erdoğan Modeli'ne göre her bir çember yörünge belli enerji seviyesine sahiptir. Yörüngeler arası elektronik geçişler Erdoğan'ın renkli görünmesine neden olur. Ancak belli bir zaman sonra Erdoğan modellerinin birçok spektrumu açıklayamadığından yetersizliği ortaya çıkmıştır. Erdoğan 3 boyutlu evrenin neredeyse her tarafına enerjisiyle nüfuz etmiştir. Ne olduğu da bilinmemektedir.
submitted by thenovapunch to Turkey [link] [comments]


2018.01.14 01:42 ck1903 THEKEY (TKY) PROGRAMI

Bildiğiniz gibi bir çok ICO’yu takip ediyoruz. Bunların büyük bir kısmı soft cap etabına dahi ulaşamıyor ve kendini feshetmek durumunda kalıyor. Şimdi size ICO olarak hali hazırda piyasada bulunan bir üründen bahsetmek istiyorum.
THEKEY Çin’de birden çok pazar için evrensel kullanıma sahiptir. Sigorta acenteleri, Devlet kurumları, Sağlık endüstrisi ve daha fazlası, ülkedeki yüz milyonlarca vatandaşın kullanımını tanımlamak ve izlemek için ürün zaten kullanılıyor. Ürün için çok sayıda telif hakkı ve patent elde edilmiştir.
THEKEY, kullanıcıların bulunduklarını söylediği kişinin mutlak güvencesi sağlamak için blok zincir teknolojisini kullanmaktadır. Hükümet verileri ve biyometri de dahil olmak üzere en az altı güçlü unsur kullanılarak, devlet kurumları ve özel kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kimlik doğrulama sağlar. Başlangıçta bir Çin’i hedef alan THEKEY, kayıp, çalınmış veya dövülmüş kağıt temelli kimlik gereksinimlerini tek bir güvenli çözüm ile değiştirmeyi hedefliyor.
Bu token zaten Çin hükümetinin birden fazla koluyla son derece yakın bir çalışma ilişkisine sahip ve bu teknolojinin geliştirilmesine devam etmek için onlardan aktif olarak destekleniyor. Dışarıdan bakıldığında, bazı düzeylerde hükümet onay ve desteğiyle birkaç blokaj zinciri hizmetinden biri gibi görünüyor.
Yol Haritası THEKEY, bu proje üzerinde 3 yıldır çalışmakta olan imrenilecek bir konumda. Birçok çalışma ve etüdün ardından bugün yüz milyonlarca kullanıcı tarafından hali hazırda kullanılmakta olan güzel bir ürün geliştirdiler. Bu ICO ile amaçları, kurulan ürünü alıp, blokçudaki avantajları katmak ve daha büyük pazarlara sunmaya devam etmek.
Kendilerine bir test ürünü geliştirmek için altı ay, daha sonra ana ağa başlamadan önce bunu test etmek için altı ay verdiler. Toplamda on iki aylık bir çalışmanın ardından THEKEY için Çin açıkça ilk hedef pazar olsa da, diğer kuruluşlar ve yabancı hükümetlerle de konuşmaktadır.
Değer Dünyanın en kalabalık ülkesindeki (Çin) yeni kimlikten sorumlu olabilecek şirket için 43 milyon dolarlık bir değerleme, yatırımcılara mükemmel bir değer katıyor görünmektedir. THEKEY için yeni ortaklar ve kullanıcılar platforma üye olmaya devam ettikçe önemli bir büyüme bekleniyor.
Şeffaflık Şeffaflık, THEKEY’in geliştirmek için aradığı ilk alan. Hedef pazar ve personel tabanı göz önüne alındığında, THEKEY’in birçok açıdan Çin yanlısı olduğu açıktır. Kampanya boyunca batı pazarı ile etkili bir şekilde iletişim kurma konusundaki zorluklar açıktı. Çin’deki ana akım medya ekip ve ürün geliştirme hakkında bilgi verirken, bunlar genellikle Çinli olmayan izleyiciler tarafından erişilemez veya anlaşılmaz durumda kaldı. Şirketten gelen İngilizce iletişiminin, bu boyuttaki bir organizasyondan beklenenin altında olduğunu söylersek yanılmayız.
Kampanya, her biri kendi değerlerindeki dalgalanmaları olan dört para biriminde (NEO, ETH, BTC ve USD) etkin bir şekilde gerçekleştirildi. Token dağılım oranı üzerindeki etki henüz tam olarak bilinmediğinden, ABD doları cinsinden bir sıkıntı daha da endişe veriyor. Sosyal medya ve sohbet kanalları, yatırımcıların proje için övgü ve soru sorması ile son derece yoğun.
Dağıtım Tanıtım belgesi son derece detaylı ve mevcut nesil 1 IDV çözümünü ve gen 2 için planları kapsıyor. Tokenlerin çoğunun yerel üyelere gideceğini görmek umut verici.
THEKEY, akıllı sözleşmeye dayalı bir dağıtım yöntemi kullanmıyor. Bunun yerine, KYC gereksinimlerini ve TKY tokenlerini teyit etmek için son derece manuel, hantal ve kaynak yoğun bir işleme güveniyorlar.
Ekip THEKEY’in ekibi, iyi iletişim sahibi ve iş dünyasına meraklı kişilerdir. Ekibin başındaki CEO’su Catherine Li’dir. Kanada’da birkaç yıl çalışmış olan Catherine, tıp endüstrisinde geniş veri kümeleri ile güçlü bir geçmişe sahiptir. Bu yıl Çin’de ‘’En İyi Kadın Girişimci Ödülüne’’ layık görüldü ve blockchain teknolojisi konusunda çok tutkulu. Ayrıca, projenin üzerine inşa ettiği birinci nesil IDV çözümü ile yaptığı çalışmaların yılın ‘’En Ticari Değerli Projesi’’ ödülünü evine getirdi.
Blok zincirinin teknik bilgisine, birincil pazarın iç iş bilgisine ve Catherine olarak Çin’deki tanınmasına ve bilgisine sahip olan az insan var. Ekibi yönetmek için mükemmel bir tercih gibi gözüküyor.
Catherine’i desteklemek için oluşturulan proje ekibi de hiç de yabana atılacak cinsten değil. Ken Huang, Çin’deki güvenlik ve kimlik yönetimi uzmanıdır. Daha önce bir dizi siber güvenlik ve kimlik yönetimi projelerinde ABD hükümetine müteahhitlik yapmış ve şu anda projeyi güvence altına alıp dağıtmak için bir teknisyen ekibine liderlik etmektedir.
İlginç bir şekilde, blok zincir endüstrisi, hakkında derin bir bilgi birikimi olan bir dizi danışman ve ortak getirdi. Asya’daki önemli bir blokçu yatırımcısı olan Roger Lim ve NEO vakfı, bu projede listelenen daha ilginç stratejik ortakların ikisidir.
Ekip üyelerinden tek tek bahsetmeyeceğim, altta vereceğim linklerden sizlerde inceleyebilirsiniz. Görünen o ki iyi bir ekiple, yazmaya, paylaşmaya ve tutmaya yönelik güzel projeler çıkması hiç de işten olmuyor!
Özet olarak.. Bu seçkin ekip, dünyadaki en büyük ülkelerden birinde ve bir çok cephede hali hazırda piyasada bulunan seçkin bir ürüne sahip. THEKEY, siber alanda ilerledikçe, gerçek dünyadaki kimlik sorunlarını çözebilir.
Ön dağıtım aşaması kısa bir süre içinde sona ermektedir, ancak standart kalabalıktaki indirimler olmadan bile, bu token yatırımcılara olağanüstü bir değer sunacak gibi gözüküyor.
Hali hazırda piyasada bulunan bir teknoloji olması sebebiyle beynimizde otomatik olarak diğer çoğu ICO’dan sıyrılıp güven noktasında top seviyeye gelmekte. Yine de resmi hesapları incelemekte, takipte kalmakta fayda var:
WEBSITE: https://www.thekey.vip/
WhitePaper : https://www.thekey.vip/sites/default/files/pdf/THEKEY_Whitepaper_171112.pdf
Telegram Group: https://t.me/joinchat/FkZtERGQ1qUEU7iAzC6xVQ
My bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]