Przed aktualizacją może kontynuować ten należy ponownie uruchomić komputer